Sledujte recenze na našem youtube kanálu IQFAN magazín !
  Sledujte recenze na youtube IQFAN !

JAK KOUPIT IQOS SE SLEVOU

Přečtěte si, jak koupit IQOS levněji o 200 Kč s naším slevovým kódem.

Přečtěte si, jak koupit IQOS levněji o 200 Kč s naším slevovým kódem.

Kolik můžu v roce 2024 dovážet HEETS, TEREA nebo FIIT ze zahraničí do ČR? Kolik si můžu vzít na dovolenou.

Limit pro dovoz a převoz zahřívaných tabákových výrobků HEETS, TEREA nebo FIIT pro osobní spotřebu stanovuje zákon o spotřebních daních. Při převozu a dovozu do Evropské unie jde o 250 g tabáku na osobu.

0

Kolik můžu dovážet zahřívaného tabáku do EU

Limitu dovozu HEETS, Fiit nebo TEREA do České republiky, osvobozeného od daně, najdeme na stránkách Celní správy množstevní limity pro dopravované zboží pro fyzické osoby podle § 4 odst. 5 zákona o Spotřebních daních 353/2003 Sb., odkazující se na § 130g, který stanovuje množství zahřívaného tabáku na 250 g na dospělou osobu. 

IQOS komunita cestovatelů

Reálné zkušenosti uživatelů IQOS z dalších zemí.

Kolik můžu dovážet HEETS a TEREA, kolik obsahují tabáku

HEETS a Fiit obsahují na jednu krabičku 5,4 g tabáku, tedy karton HEETS obsahuje 54 g tabáku (některé varianty až 56 g), pro osobní potřebu lze tedy převážet nebo dovézt do EU více než 4 kartony HEETS (přesně 46 krabiček) na jednu dospělou osobu. 

Pro osobní spotřebu lze převážet nebo dovážet do EU 4 kartony (46 krabiček) zahřívaných tabákových náplní TEREA, tolerováno je i 5 kartonů.

Snížený limit 50 g do některých zemí 

Některé země EU uplatňují pro dovoz tzv. snížený limit 50 g tabáku (tedy 9 krabiček TEREA nebo HEETS) na osobu. Jde o příchozí cestující po zemi a po moři (ne letecky) do Bulharska, Litvy, Lotyšsky, Maďarska, Polska, Řecka a Slovenska). Snížený limit pro veškeré cestující uplatňuje Estonsko a Rumunsko.

 

Úplné znění § 130 Zákona o spotřebních daních 353/2003 Sb. pro rok 2023

HLAVA VI

DAŇ ZE ZAHŘÍVANÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

§ 130

Zahřívaný tabákový výrobek

(1) Zahřívaným tabákovým výrobkem se pro účely daně ze zahřívaných tabákových výrobků rozumí tabákový výrobek, který

a) obsahuje tabák,

b) je určen k užívání, které nezahrnuje

1. postupné spalování tabáku,

2. užívání nosem,

3. žvýkání, a

c) není předmětem daně z tabákových výrobků.

(2) Na zahřívaný tabákový výrobek se použijí obdobně ustanovení o tabákových výrobcích, které jsou předmětem daně z tabákových výrobků.

(3) Na zahřívaný tabákový výrobek se hledí jako na vybraný výrobek.

 

§ 130a

Předmět daně ze zahřívaných tabákových výrobků

Předmětem daně ze zahřívaných tabákových výrobků je tabák obsažený v zahřívaném tabákovém výrobku.

 

§ 130b

Základ daně ze zahřívaných tabákových výrobků

(1) Základem daně ze zahřívaných tabákových výrobků je množství tabáku obsaženého v zahřívaných tabákových výrobcích v jednotkovém balení určeném pro přímou spotřebu vyjádřené v gramech zaokrouhlené na 1 desetinné místo.

(2) Pro stanovení množství tabáku podle odstavce 1 je rozhodující hmotnost tabáku v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit.

 

§ 130c

Sazba a výpočet daně ze zahřívaných tabákových výrobků

(1) Sazba daně ze zahřívaných tabákových výrobků se stanoví ve výši 2,86 Kč/g.

(2) Daň ze zahřívaných tabákových výrobků se vypočte jako součin základu daně a sazby daně ze zahřívaných tabákových výrobků.

 

§ 130d

Jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků

(1) Uzavřené jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků musí obsahovat nejméně 5 kusů zahřívaných tabákových výrobků s výjimkou uzavřených jednotkových balení zahřívaných tabákových výrobků osvobozených od daně ze zahřívaných tabákových výrobků.

(2) Na jednotkovém balení zahřívaných tabákových výrobků musí být uveden údaj o množství

a) zahřívaných tabákových výrobků vyjádřené v kusech a

b) tabáku obsaženého v zahřívaných tabákových výrobcích vyjádřené v gramech zaokrouhlené na 1 desetinné místo.

 

§ 130e

Doprava zahřívaných tabákových výrobků

Na dopravu zahřívaných tabákových výrobků se ustanovení o dopravě vybraných výrobků použijí přiměřeně.

 

§ 130f

Zvláštní ustanovení o tabákových výrobcích značených nesprávným způsobem

Za tabákový výrobek značený nesprávným způsobem se nepovažuje rovněž zahřívaný tabákový výrobek, který je značen tabákovou nálepkou odpovídající staré sazbě daně a který byl v době jeho uvedení do volného daňového oběhu značen v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.

 

§ 130g

Množství zahřívaných tabákových výrobků pro osobní spotřebu

Za množství zahřívaných tabákových výrobků pro osobní spotřebu se považuje takové množství zahřívaných tabákových výrobků, které obsahují tabák v množství nepřesahujícím 250 g.

Patří do rubriky: TIPY A NÁVODY HEETS NA DOVOLENOU
Upravit

IQFAN magazín Youtube

JAK KOUPIT IQOS SE SLEVOU

Revoluční systém užívání tabáku koupíte se slevou od nás levněji.

Revoluční systém užívání tabáku koupíte se slevou od nás levněji.