Sledujte recenze na našem youtube kanálu IQFAN magazín !
  Sledujte recenze na youtube IQFAN !

JAK KOUPIT IQOS SE SLEVOU

Přečtěte si, jak koupit IQOS levněji o 200 Kč s naším slevovým kódem.

Přečtěte si, jak koupit IQOS levněji o 200 Kč s naším slevovým kódem.

Jaká je škodlivost HEETS podle vědců vývojového centra IQOS Cube

Zařízení na nahřívání tabáku jsou testována na trhu už od 90. let. Od té doby proběhla řada výzkumů a mnoho dalších probíhá právě teď. Ve vývojovém centru Cube ve švýcarském Neuchâtelu prezentují výsledky nejdůležitějších testů.

0

Ve vývojovém centru IQOS Cube pracuje 300 vědců a 130 inženýrů s cílem zajistit užívání nikotinu s co nejnižší škodlivostí pro zdraví. I když je IQOS o až 95% méně škodlivý než klasická cigareta, jak prokázala např. nezávislá švýcarská studie, užívání nikotinu stále není bez zdravotních rizik. Ve vývojovém centru tedy pracují s pojmem "reduced risk", který znamená "snížené riziko".

Naše dojmy z návštěvy vývojového centra IQOS v Švýcarsku

IQOS komunita cestovatelů

Reálné zkušenosti uživatelů IQOS z dalších zemí.

Aktivní kouření

Při kouření klasické cigarety člověk vdechuje v kouři okolo 6000 látek, mezi nimi i pevné částice uhlíku ze spalování, kterým se nejvíce připisuje podíl na vzniku rakoviny. Desetiletý výzkum aerosolu ze zahřívání HEETS v něm prokázal jen 500 látek a především žádné pevné částice. 

 

Přesto nám během exkurze opakovaně připomínali, že žádné užívání tabáku není bez rizik a nejlepší způsob, jak se jim vyhnout, je přestat kouřit. A ani s IQOS jste úplně nepřestali kouřit

 

Soustavný výzkum vlivu IQOS na zdraví 

Vývojáři IQOS v Japonsku provedli tříměsíční test, ve kterém zjišťovali tzv. "reduced exposure", přeloženo jako "snížené vystavení (testované látce)". Celkem 160 účastníků bylo rozděleno na tři skupiny, u kterých měřili obsah testované látky v těle za každý den po celé tři měsíce. V USA poté proběhla podobná kontrolní studie expozice IQOS.

  1. První skupina pokračovala v kouření cigaret
  2. Druhá přešla z cigaret na IQOS
  3. Třetí skupina přestala kouřit

 

Obsah některých škodlivých látek v cigaretách u testovaných skupin:  

Benzen

U kuřáků, kteří pokračovali v kouření, zůstala hladina benzenu poměrně stabilní. U kuřáků, kteří přešli na IQOS, hladina téměř kopírovala stav kuřáků, kteří úplně přestali s kouřením. 

 

Oxid Uhelnatý

U Oxidu uhelnatého je výsledek skoro stejný jako u Benzenu. Zajímavostí ale je, že mezi prvním a druhým dnem je obsah oxidu uhelnatého v těle uživatele IQOS dokonce nižší než u kuřáka, který úplně přestal kouřit.  

 

Akrolein

Ukázalo se, že obsah Akroleinu v těle uživatele IQOS je vyšší, než u člověka, který přestal kouřit. Akrolein je chemická látka, která sice není podezíraná z rakovinotvornosti, ale je škodlivá.

 

Butadien

V případě Butadienu se opět ukázalo, že IQOS téměř kopíruje abstinenci.

IQOS komunita cestovatelů

Reálné zkušenosti uživatelů IQOS z dalších zemí.

Pasivní kouření

Ve vývojovém centru se také provádějí testy na kvalitu vzduchu a obsah látek v místnosti během užívání IQOS. Byly prováděny v prostředí, které připomíná běžně vybavené prostory, s různou mírou odvětrávání, podle stanovených zákonných předpisů.

 

Při měření kvality vzduchu po použití IQOS naměřili 22 znečišťujících látek, z nichž 20 nepřevyšovalo úroveň, která je ve vzduchu běžně přítomná. Zbylé dvě látky jsou nikotin a acetaldehyd. V porovnání s kouřem z cigaret však byla úroveň nikotinu 250x nižší a acetaldehydu 40x nižší.  

Množství expozice testovaných látek z IQOS do okolí  

Různá kvalita nezávislých studií

Během exkurze se diskutovalo také o různé úrovni zveřejňovaných nezávislých studií některých vědeckých pracovišť a univerzit. Testování škodlivých látek z kouření vyžaduje spoustu času a velmi drahé vybavení, kterými jsou vybavena jen málokterá pracoviště. Podle Philip Morris se díky tomu často publikují zavádějící výsledky vzniklé na základě nevhodných testovacích postupů.

 

V závěru je potřeba znovu připomenout, že i IQOS není bez rizik. Nejlepší způsob, jak je jim předcházet, je tabák úplně přestat užívat. Vědci v IQOS Cube však díky svému dlouholetému zkoumání považují za prokázané, že je IQOS zásadně méně škodlivý než klasické cigarety.

Upravit

IQFAN magazín Youtube

Mohlo by vás zajímat

IQOS je zdravější, má nízkou škodlivost a začíná být levnější než cigarety

0

O škodlivosti IQOS se od zahájení prodeje vedou vášnivé diskuze. S přibývajícím časem toho o zahřívání tabáku víme stále více ze zkušeností, i mnoha odborných studií. Je ale třeba stále myslet na to, že každé užívání tabáku je škodlivé.  

JAK KOUPIT IQOS SE SLEVOU

Revoluční systém užívání tabáku koupíte se slevou od nás levněji.

Revoluční systém užívání tabáku koupíte se slevou od nás levněji.